MEET MICHALINA OBODZINSKA...

Michalina has developed a passion for branding during her time at university. Michalina believes in creating successful designs through storytelling, which helps her avoid the beaten track and defy expectations.

Mae Michalina, sy'n dod o Warsaw, Gwlad Pwyl, wedi datblygu brwdfrydedd dros frandio yn ystod ei hamser yn gweithio tuag at radd mewn Cyfathrebu Graffig. Mae Michalina yn credu mewn creu dyluniad llwyddiannus trwy adrodd straeon, sy'n ei helpu i osgoi'r llwybr cul a herio disgwyliadau trwy ei dyluniad anghonfensiynol.

INSTAGRAMWEBSITE
‘THE FLOW STATE’
In her final project, Michalina creates a zine that reimagines her passion for surfing as a spiritual endeavour, not just a sport. This project explores Michalina’s journey of becoming more ‘present’, ‘slowing down’, and reconnecting with spirituality and nature.

Yn ei phrosiect olaf, mae Michalina yn creu zîn sy'n ail-ddiffinio ei brwdfrydedd dros syrffio fel ymgais ysbrydol, nid dim ond fel camp. Mae'r prosiect hwn yn archwilio taith bersonol Michalina o ddod yn fwy 'presennol', 'arafu' ac ailgysylltu â ysbrydolrwydd a natur.
CARDIFF SCHOOL OF ART & DESIGN