MEET DAN TAYLOR...

Dan has a passion for commercial design, including branding and web design. With a fast-paced process, Dan executes ideas quickly and effectively. Dan uses his skills and personal experiences to create relatable concepts that resonate with his audience and unique outcomes that visually articulate his given brief that is specific, streamlined, and modern.

Mae Dan yn ddylunydd graffig gyda brwdfrydedd dros ddylunio masnachol, gan gynnwys brandio a dylunio gwefannau. Gyda phroses gyflym, mae Dan yn gweithredu syniadau'n gyflym ac yn effeithiol. Mae Dan yn defnyddio ei sgiliau a'i brofiadau personol i greu cysyniadau perthnasol sy'n atseinio gyda'i gynulleidfa ac yn cyflawni canlyniadau unigryw sy'n mynegi ei friff penodol yn weledol, sy'n effeithlon ac yn fodern.

INSTAGRAMWEBSITE
‘SOUNDS GOOD’
Dan’s final project ‘Sounds Good,’ focuses on the benefits of auditory learning for people with dyslexia. Creating a custom typeface, Dan invites the audience to address the problem by experiencing the struggles of living with dyslexia from a new perspective. This intriguing approach to the topic promotes the benefits of auditory learning through disruptive design.

Mae prosiect olaf Dan, 'Sounds Good,' yn canolbwyntio ar fanteision dysgu trwy glyw i bobl â dyslecsia. Trwy greu teipysgrif wedi'i haddasu, mae Dan yn gwahodd y gynulleidfa i fynd i'r afael â'r broblem trwy brofi'r anawsterau o fyw gyda dyslecsia o safbwynt newydd. Mae'r ymagwedd hynod ddiddorol hon at y pwnc yn hyrwyddo manteision dysgu trwy glyw trwy ddyluniad aflonyddgar.

CARDIFF SCHOOL OF ART & DESIGN