MEET KATERYNA YANCHUK...

Kateryna’s socially driven design approach gives a voice to underrepresented people and societal issues. Kateryna captures attention and inspires change by delving deep into the mindset of her audience which allows her to communicate her message from a personal, human-centric perspective that emotionally resonates with her audience.

Mae dull dylunio cymdeithasol Kateryna yn rhoi llais i faterion a phobl sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Mae Kateryna yn cipio sylw ac yn ysbrydoli newid trwy fynd yn ddwfn i feddylfryd a safbwynt ei chynulleidfa. Mae hyn yn caniatáu iddi gyfleu ei neges o safbwynt personol sy'n canolbwyntio ar bobl ac sy'n atseinio'n emosiynol gyda'i chynulleidfa.

WEBSITE
‘SYMBOLIB - SYMBOL IDENTIFIER’
In her final project, Kateryna takes on an ambitious brief of building a brand from the ground up. The project bridges gaps in knowledge about symbols with cross-cultural and disciplinary understanding. This creates an interesting insight for Kateryna’s audience about the history, culture, and impact of symbols, through a community-driven app that uses imagery and characters to make the subject fun and accessible.

Yn ei phrosiect olaf, mae Kateryna yn ymgymryd â brîff uchelgeisiol o adeiladu brand o'r dechrau i fyny. Mae hyn yn caniatáu i Kateryna herio ei sgiliau mewn dylunio UI a graffeg symudol, gan gyfuno ei holl sgiliau i greu delwedd brand gyson llawn delweddau ac ystyr ysgogol. Mae'r prosiect yn helpu i bontio'r bwlch mewn gwybodaeth am symbolau gyda dealltwriaeth drawsddiwylliannol a disgyblaethol. Mae hyn yn creu mewnwelediad diddorol i gynulleidfa Kateryna am hanes, diwylliant ac effaith symbolau, trwy ap cymunedol sy'n defnyddio delweddau a chymeriadau i wneud y pwnc yn hwyl ac yn hygyrch.

CARDIFF SCHOOL OF ART & DESIGN