Hattie Liley     Hattie Liley     Hattie Liley     Hattie Liley     Hattie Liley     Hattie Liley     


MEET HATTIE LILEY...

Hattie uses her skills as a designer to make positive impacts on the world by promoting social and environmental change throughout her work. Using visually captivating design, Hattie strives to spark conversation, provoke thought, and inspire action.

Mae Hattie yn defnyddio ei sgiliau fel dylunydd i wneud effaith gadarnhaol ar y byd trwy hyrwyddo newid cymdeithasol ac amgylcheddol drwy ei gwaith. Gan ddefnyddio dyluniad gweledol hudolus, mae Hattie yn ymdrechu i greu dyluniadau sy'n ysgogi sgyrsiau, yn ennyn meddwl, ac yn ysbrydoli gweithredu.

INSTAGRAMWEBSITE
‘NAVIGATING SOCIAL ANXIETY’
For her final project, Hattie combines her skills in mixed media to tell a captivating story driven by her personal experiences with social anxiety. This experimental editorial is Hattie’s dedication to raising awareness of the condition, delving deep into the triggers, manifestations, and coping mechanisms. The project serves the purpose of educating her audience while also providing solace for those who experience the condition.

Ar gyfer ei phrosiect olaf, mae Hattie yn cyfuno ei sgiliau mewn cyfryngau cymysg i adrodd stori gyfareddol wedi'i gyrru gan ei phrofiadau personol gyda phryder cymdeithasol. Mae'r golygyddol arbrofol hwn yn ymroddiad Hattie i godi ymwybyddiaeth am y cyflwr, gan fynd yn ddwfn i'r sbardunau, y moddau mynegi a'r mecanweithiau ymdopi. Mae'r prosiect yn gwasanaethu'r pwrpas o addysgu ei chynulleidfa am y cyflwr, tra hefyd yn darparu cysur i'r rhai sy'n profi'r cyflwr hefyd.

CARDIFF SCHOOL OF ART & DESIGN