Gethin Joyce     Gethin Joyce     Gethin Joyce     Gethin Joyce     Gethin Joyce     Gethin Joyce     


MEET GETHIN JOYCE...

Gethin specialises in addressing real-world issues, and tackling these problems by creating compelling visual solutions with tangible positive impacts.

Mae Gethin yn arbenigo mewn mynd i'r afael â materion byd go iawn, gan greu atebion gweledol cymhellol gyda chanlyniadau cadarnhaol diriaethol.

INSTAGRAMWEBSITE
‘FAIR-PLAY FAIRWAYS’
For his final project, Gethin focuses on promoting inclusivity in Golfing culture. Through a deep understanding of the current barriers to the sport, Gethin uses powerful visuals and informative infographics to address the problems of accessibility. Driven by real-world data and personal experience, Gethin proposes ‘Fair-play fairways,’ an inclusive golf event that promotes accessibility to the sport.

Ar gyfer ei brosiect olaf, mae Gethin yn canolbwyntio ar hyrwyddo cynhwysiant yn niwylliant golff. Trwy ddealltwriaeth ddyfn o'r rhwystrau presennol i'r gamp, mae Gethin yn defnyddio delweddau pwerus ac infograffeg i fynd i'r afael â'r problemau hygyrchedd. Wedi'i ysgogi gan ddata byd go iawn a phrofiad personol, mae Gethin yn cynnig y syniad o 'Fair-play Fairways,' digwyddiad golff cynhwysol sy'n hyrwyddo hygyrchedd i'r gamp.
CARDIFF SCHOOL OF ART & DESIGN