Ffion Tarran     Ffion Tarran     Ffion Tarran     Ffion Tarran     Ffion Tarran     Ffion Tarran     


MEET FFION TARRAN...

Ffion’s range of creative skills and experience from a background in academic art gives her an edge in the industry and a unique creative outlook that solidifies her as a designer. Ffion recognises the vast range of opportunities within the design industry and thrives in exploring the challenges along her journey, with plans to develop her skills in motion graphics and UI/UX design.

Mae ystod eang o sgiliau creadigol a phrofiad Ffion o gefndir mewn celf academaidd yn rhoi mantais iddi yn y diwydiant ac yn edrych yn greadigol unigryw sy'n atgyfnerthu ei hyblygrwydd fel dylunydd. Mae Ffion yn cydnabod yr amrywiaeth enfawr o gyfleoedd o fewn y diwydiant dylunio ac yn ffynnu wrth archwilio'r heriau ar hyd ei thaith i barhau i ddatblygu ei hymarfer, gyda chynlluniau i ddatblygu ei sgiliau mewn graffeg symudol a dylunio UI/UX.

INSTAGRAMWEBSITE
Ffion’s exploration into the impact of feminism within the music industry is a display of the power of music in creating cultural impacts and the patriarchal standards that continue to exist within the industry. Ffion assertively calls out misogyny and brings attention to overlooked issues, forcing her audience to reevaluate cultural norms and acknowledge sexism in music for what it is.

Mae archwiliad Ffion i effaith ffeminyddiaeth o fewn y diwydiant cerddoriaeth yn arddangos pŵer cerddoriaeth i greu effeithiau diwylliannol, a'r safonau patriarchol sy'n parhau i fodoli o fewn y diwydiant cerddoriaeth. Mae Ffion yn galw allan misogynistiaeth yn gadarn ac yn tynnu sylw at faterion a anwybyddir yn y diwydiant cerddoriaeth, gan orfodi ei chynulleidfa i ail-werthuso normau diwylliannol ac i gydnabod rhywiaeth mewn cerddoriaeth fel y mae.

CARDIFF SCHOOL OF ART & DESIGN