Erin Morrison     Erin Morrison     Erin Morrison     Erin Morrison     Erin Morrison     Erin Morrison     


MEET ERIN MORRISION...

Erin immerses herself in her chosen briefs, delving deep into deconstructing key elements and finding narratives within her chosen topics. Erin explores how stories can develop meaning and visual intrigue through her bold and quirky experimental style and colour choices, believing colour is essential for visual communication due to its power to evoke emotion, set the tone, and enhance the overall narrative. Erin is bold and assertive in her design style, engaging her audience and sparking conversation about the everyday.

Mae Erin yn ymgolli yn ei briffiau dewisol, gan blymio'n ddwfn i ddadadeiladu'r elfennau allweddol a dod o hyd i naratifau o fewn ei phynciau dewisol, gan archwilio sut y gall straeon ddatblygu ystyr a diddordeb gweledol trwy ei harddull arbrofol beiddgar a'i dewisiadau lliw hynod. Mae Erin yn credu bod lliw yn hanfodol ar gyfer cyfathrebu gweledol oherwydd ei allu i ennyn emosiwn, gosod naws, a gwella'r naratif cyffredinol. Gan fod yn feiddgar a hyderus yn ei harddull dylunio, mae canlyniadau terfynol Erin yn cipio ei chynulleidfa trwy ddyluniad deniadol ac effeithiol sy'n ysgogi sgyrsiau ac yn herio'r bob dydd.

INSTAGRAMWEBSITE
       
‘ALCOHOL & GENDER’
Erin’s final project explores the position of alcohol in society and its embedded roots within issues surrounding gender. Erin creates an educational piece of social design that delves into behavioural stereotypes and alcohol preferences in the UK.

Mae prosiect olaf Erin yn archwilio'r safle sydd gan alcohol mewn cymdeithas a'i wreiddiau dwfn o fewn materion sy'n ymwneud â rhywedd. Mae Erin yn creu darn addysgol o ddylunio cymdeithasol yn ei phrosiect olaf sy'n plymio i mewn i stereoteipiau ymddygiadol a dewisiadau alcohol yn y DU.
CARDIFF SCHOOL OF ART & DESIGN