JOIN US AT
BA HONS GRAPHIC COMMUNICATION DEGREE SHOW
Showcasing the Work of CSAD Graphic Communication Graduates

Welcome to Extra Bold! This exhibition is the culminating showcase of exceptional talent from our cohort of emerging designers at the Cardiff School of Art and Design. Extra Bold celebrates the creativity, innovative thinking, and meticulous craftsmanship that define our graduates' approach to design. Each piece on display is a testament to the dedication and passion our designers at CSAD bring to their craft, pushing the boundaries of visual communication and design. Join us from the 7th to the 13th of June as we explore a vibrant array of works that challenge conventions and inspire new possibilities in the world of visual communication and design.

INSTAGRAMACKNOWLEDGEMENTS
Arddangos Gwaith Graddedigion Cyfathrebu Graffeg Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Croeso i Extra Bold! Mae'r arddangosfa hon yn ddathliad o'r dalent eithriadol gan ein cohort o ddylunwyr sy'n dod i'r amlwg yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Mae Extra Bold yn dathlu'r creadigrwydd, y meddwl arloesol, a'r crefftwaith manwl gywir sy'n diffinio ymagwedd ein graddedigion tuag at ddylunio prosiectau. Mae pob darn ar ddangos yn dystiolaeth o'r ymroddiad a'r angerdd y mae ein dylunwyr yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yn eu rhoi i'w crefft, gan wthio ffiniau cyfathrebu gweledol a dylunio. Ymunwch â ni rhwng 7fed a'r 13eg o Fehefin wrth i ni archwilio amrywiaeth fywiog o weithiau sy'n herio confensiynau ac yn ysbrydoli posibiliadau newydd ym myd dylunio graffeg.
 
                                                                                                                                           


MAKING BOLD MOVES    MAKING BOLD MOVES    MAKING BOLD MOVES    MAKING BOLD MOVES    MAKING BOLD MOVES    MAKING BOLD MOVES    MAKING BOLD MOVES    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
CARDIFF SCHOOL OF ART & DESIGN