Alicia Haigh     Alicia Haigh     Alicia Haigh     Alicia Haigh     Alicia Haigh     Alicia Haigh     


MEET ALICIA HAIGH...

Alicia has a keen focus on the final outcome, remaining versatile and resourceful and accomplishing high standards of work. She enjoys collaboration with other creatives and is skilled in working with live clients. Alicia’s main strength is branding, though her range of skills as a designer also includes app, editorial, and social media design.

Alicia yw dylunydd amryddawn sy'n mwynhau gweithio gyda chleientiaid byw ac yn cydweithio ag eraill. Mae Alicia yn cyflawni safonau uchel, gyda ffocws craff ar y canlyniad terfynol. Prif gryfder Alicia yw brandio, er bod ei hystod o sgiliau fel dylunydd hefyd yn cynnwys dylunio apiau, golygyddol, a chyfryngau cymdeithasol.

INSTAGRAMWEBSITE        
‘THE GRIM BIT’
Alicia’s final project; ‘The Grim Bit’, is an exhibition that challenges negative stereotypes surrounding the North of England, sharing the rich history and opportunities that it has given the rest of the UK. The project explores all the elements of branding required to make a functional exhibition, including branding, wayfinding, and display design.

‘The Grim Bit’ yw arddangosfa sy'n herio'r stereoteipiau negyddol sy'n ymwneud â Gogledd Lloegr, gan rannu'r hanes cyfoethog a'r cyfleoedd y mae wedi'u rhoi i weddill y DU. Mae'r prosiect yn archwilio'r holl elfennau brandio sy'n ofynnol i greu arddangosfa swyddogaethol, gan gynnwys brandio, darganfod llwybrau, a dylunio arddang.osfa


CARDIFF SCHOOL OF ART & DESIGN